پروسانت چطور محاسبه می‌شود؟فروش

پورسانت

نحوه پورسانت دهی   تعریف پورسانت پورسانت فروش چیست؟ پورسانت از زبان فرانسوی Pourcentage گرفته…
الیار پیکران
6 اکتبر 2019